Dovozca pre Slovensko:
FELYMA spol. s r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen

IČO: 360 47 996
DIČ: 2020069656
IČ DPH: SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Predajca pre Slovensko:
Ennyma s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 772/2,
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 55 895 611
DIČ: 2122122574

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 47911/S

Sekretariát:

  • 045/ 532 16 85

  • mesoestetic@felyma.sk

  • Pracovné dni: od 8:00 – 15:30 hod.

Marketing:

  • RNDr. Zdenka Zupková

  • +421/905 920 240

  • zupkova@felyma.sk

  • Miroslava Masnicová

  • 045/ 532 16 85

  • masnicova@felyma.sk

Obchodný zástupca: