FELYMA spol. s r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen

IČO: 360 47 996
DIČ: 2020069656
IČ DPH: SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Sekretariát:

 • 045/ 532 16 85

 • mesoestetic@felyma.sk

 • Pracovné dni: od 8:00 – 15:30 hod.

Marketing:

 • RNDr. Zdenka Zupková

 • +421/905 920 240

 • zupkova@felyma.sk

 • Miroslava Masnicová

 • 045/ 532 16 85

 • masnicova@felyma.sk

Obchodný zástupca:

 • Mgr. Matúš Zupka
 • +421 918 570 122
 • zupka@felyma.sk