V mesoestetic Pharma Group vyrábame všetky
naše vlastné produkty. To je pre nás veľmi dôležité
a umožňuje nám to zaručiť ich účinnosť, kvalitu a bezpečnosť

Výroba produktov je možná vďaka trom oblastiam vývoja, ktoré podporuje naša Biotechnologická jednotka

Kozmeceutická
a neutraceutická oblasť

Oblasť zodpovedná za vývoj širokej škály lokálnych produktov ako sú: krémy, mlieka, pleťové vody, séra alebo gély na čistenie pleti, prípravu, prevenciu, ošetrenie a následné ošetrenie. vyvíja aj perorálne produkty vo forme tekutín, kapsúl alebo vrecúšok.

Oblasť lekárskych prístrojov

Lekársko-estetické vybavenie a intradermálne zdravotnícke pomôcky vyvinuté v tejto oblasti obsahujú najnovšie technológie na zosilnenie účinkov našich ošetrení tváre a tela. mesoestetic Pharma Group je jedinou farmaceutickou spoločnosťou v Španielsku, ktorá vyrába zdravotnícke pomôcky triedy III na intradermálne podanie v oblasti estetickej medicíny a všetky produkty vyvinuté touto divíziou majú zodpovedajúce označenie CE, ktoré preukazuje ich súlad s normami kvality, bezpečnosti a účinnosti.

Oblasť liekov

mesoestetic Pharma Group má kapacitu na vývoj, výrobu a predaj lokálnych liekov na liečbu kožných porúch, vrátane depigmentácie, hojenia jaziev, vaskularizácie alebo dermatitídy

Biotechnológia, pozorovacia kontrola a dohľad

Tieto jednotky spolupracujú pri vykonávaní testovania bezpečnosti a účinnosti našich kozmeceutických produktov pomocou techník in vitro aj in vivo. Hlavnými smermi výskumu Biotechnologickej jednotky sú depigmentácia, anti-aging a remodelácia tela. Lekárska jednotka pre observačnú kontrolu a dohľad je zodpovedná za tím renomovaných medzinárodných špecialistov v oblasti dermatológie a estetickej medicíny.

Kvalita je základnou súčasťou nášho podnikania a za dôležité považujeme oficiálnu certifikáciu aj súlad s prísnymi internými kritériami

Naše kritériá sebahodnotenia kvality znamenajú, že kontrolujeme a monitorujeme každý jeden detail našich výrobných procesov. Napríklad našu kozmetickú radu vyrábame v súlade s rovnakými požiadavkami na kontrolu ako naša medicínska rada. Rozhodli sme sa tiež stať sa sebestačnými a vodu na injekciu používanú v závode si čistíme sami.

Všetky naše zariadenia, schválené Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, spĺňajú európske zásady správnej výrobnej praxe (GMP). Spoločnosť má tiež certifikáciu systémov manažérstva kvality pre každú z vykonávaných činností: ISO 9001:2015, ISO 22716:2007 a ISO 13485:2016.