FELYMA spol. s r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen

IČO: 360 47 996
DIČ: 2020069656
IČ DPH: SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Sekretariát:

  • 045/ 532 16 85

  • mesoestetic@felyma.sk

  • Pracovné dni: od 8:00 – 15:30 hod.

Marketing:

  • RNDr. Zdenka Zupková

  • + 421 905 920 240

  • zupkova@felyma.sk

Obchodný zástupca:

  • Mgr. Matúš Zupka
  • + 421 918 570 122
  • zupka@felyma.sk